Jewelry Way Ribonette Alice

312 ฿

Jewelry Way Ribonette Alice

  • โมเดลรถเหล็ก โทมิก้า คาเเรคเตอร์น่ารักๆ จากการ์ตูน Disney
  • สีของรถมีประกาย วิบวับๆ คล้ายอัญมณี
  • สามารถเปิด-ปิด หลังคารถ ไว้ใช้กับของเล็กๆ เช่น เครื่องประดับได้

14 in stock