Tomica system 3 Action Automatic Highway

3,250 ฿ 2,600 ฿

Tomica 3 action automatic highway

ชุดต่อรางถนน จากโทมิก้า ที่จะช่วยให้คุณสามารถนำรถเหล็กมาเล่นได้สนุกมากขึ้นกับรางรถที่ต่อได้มากมายหลายแบบ ตามจินตนาการของคุณ

นำไปต่อเล่นกับเซ็ทอื่นๆของ Tomica System ก็ได้

  • ภายในเซ็ทมีอุปกรณ์อะไหล่ทั้งหมด 30 ชิ้น

47 in stock