Tomica system Big Loop Road Set

1,690 ฿ 1,352 ฿

Tomica Big Loop Road Set

ชุดต่อรางถนน จากโทมิก้า ที่จะช่วยให้คุณสามารถนำรถเหล็กมาเล่นได้สนุกมากขึ้นกับรางรถที่ต่อได้มากมายหลายแบบ ตามจินตนาการของคุณ

นำไปต่อเล่นกับเซ็ทอื่นๆของ Tomica System ก็ได้

  • ภายในเซ็ทมีอุปกรณ์อะไหล่ทั้งหมด 17 ชิ้น

47 in stock