การเล่นพาเรลส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กอย่างไร???

Plarail เป็นที่นิยมมากสำหรับเด็กญี่ปุ่น โดยเฉพาะเด็กผู้ชาย ทำให้เด็กตื่นเต้นได้ตั้งแต่เช้าจนค่ำโดยไม่รู้เลยว่าจะเบื่อเมื่อไหร่ หากเป็นเช่นนี้ผู้ปกครองก็ต้องฉุกคิด ตั้งคำถามขึ้นมาว่า มันมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กหรือไม่?

วันนี้จะขอนำบทความดีๆจาก Mamana.jp มาเล่าให้ฟังนะครับ เป็นบทความที่น่าสนใจและให้เหตุผลได้ดีมากๆเลย

สำหรับข้อมูลคร่าวๆ พลาเรล (Plarail) ของเล่นรถไฟของ Takara Tomy ก็มีอายุมาเกิน 60 ปีเข้าไปแล้ว เป็นที่ชื่นชอบของทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ หาซื้อได้ง่าย ไม่ได้จำกัดวิธีการเล่น เรียบง่ายและมีเอกลักษณ์ และด้วยเสน่ของพลาเรลนี้ ทำให้กระตุ้นความสามารถในการคิดของเด็กๆ สร้างเสริมจินตนาการ รู้สึกได้ถึงความสำเร็จ

 1. ส่งเสรืมทักษะการคิด
  • จะต่อแบบไหนดี?? สร้างรูปแบบรางที่หลากหลาย สร้างรางให้ซับซ้อนขึ้น การลองผิดลองถูกนั้นทำให้เด็กๆได้ฝึกกระบวนการคิด
 2. ส่งเสริมจินตนาการ
  • ขณะเล่น ก็สามารถเติมสิ่งก่อสร้างต่างๆ เข้าไป ใส่สี่แยก อุโมง ไปตามทางของรางได้ เสมือนกับการสร้างเมืองให้ใหญ่ๆขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งการเล่นแบบนี้ต้องใช้ความคิดและจินตนาการของเด็กๆ เหมือนกับเวลาที่เด็กๆ เห็นบ้านเมืองในความคิดหรือที่สะท้อนจากสิ่งที่เคยเห็น
 3. ฝึกสมาธิ
  • ของเล่นบางประเภท เล่นแป๊ปๆก็เลิก เล่นได้ระยะเวลาสั้นๆ ต่างกับพลาเรล ยิ่งเล่นยิ่งนาน การใข้ความคิดลองผิดลองถูก ช่วยพัฒนาสมาธิของเด็กๆได้ การจดจ่อกับอะไรนานๆ น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กๆต่อไปในอนาคต
 4. รู้สึกได้ถึงความสำเร็จ
  • นอกจากขนาดของรางแล้ว เด็กๆจะสัมผัสได้ถึงเวลาทำอะไรสำเร็จ โดยเฉพาะทุกอย่างเป็นไปอย่างที่คิด (เสริม: การที่รู้สึกในความสำเร็จ จะช่วยเสริมความมั่นใจ และทำให้ทำหลายสิ่งสำเร็จได้ในอนาคต)
 5. ฝึกการใช้มือ
  • การทำงานที่ละเอียดผ่านการใช้นิ้วนั้นช่วยกระตุ้นสมองของเด็กได้ การเล่นพลาเรลมีหลายครั้งที่ต้องต่อกับชิ้นส่วนเล็กๆ จึงเป็นเรื่องดีที่ได้พัฒนาความคล่องแคล่วของการใช้มือและนิ้ว
 6. ฝึกการทำความสะอาด
  • การเล่นครั้งนึงต้องใช้รางอย่างน้อย 20-30 ชิ้น โดนประมาณ พื้นที่ใช้ประมาณครึ่งเสื่อทาทามิ หลังจากที่เล่นเสร็จแล้วก็ต้องเก็บด้วย ชิ้นส่วนของพลาเรลแบ่งประเภทค่อนข้างชัดเจน ง่ายต่อเด็กๆในการทำความสะอาด

การลองเริ่มจากการต่อรางเล็กๆ เพื่อจะได้รับรู้ประสบการณ์ที่แท้จริง และจะได้เรียนรู้ว่าเด็กๆเหมาะกับของเล่นประเภทนี้หรือไม่ หากว่าชื่นชอบละก็ คงเป็นการดีที่จะตอบสนองความชอบของเด็กๆโดยการซื้อไปเพิ่มที่ละน้อยๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ หรือเป็นรางวัลให้แก่เด็กๆ

https://mamana.jp/kodomo-plarail-chiiku/

Plarail เป็นที่นิยมมากสำหรับเด็กญี่ปุ่น โดยเฉพาะเด็กผู้ชาย ทำให้เด็กตื่นเต้นได้ตั้งแต่เช้าจนค่ำโดยไม่รู้เลยว่าจะเบื่อเมื่อไหร่ หากเป็นเช่นนี้ผู้ปกครองก็ต้องฉุกคิด ตั้งคำถามขึ้นมาว่า มันมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กหรือไม่?

วันนี้จะขอนำบทความดีๆจาก Mamana.jp มาเล่าให้ฟังนะครับ เป็นบทความที่น่าสนใจและให้เหตุผลได้ดีมากๆเลย

สำหรับข้อมูลคร่าวๆ พลาเรล (Plarail) ของเล่นรถไฟของ Takara Tomy ก็มีอายุมาเกิน 60 ปีเข้าไปแล้ว เป็นที่ชื่นชอบของทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ หาซื้อได้ง่าย ไม่ได้จำกัดวิธีการเล่น เรียบง่ายและมีเอกลักษณ์ และด้วยเสน่ของพลาเรลนี้ ทำให้กระตุ้นความสามารถในการคิดของเด็กๆ สร้างเสริมจินตนาการ รู้สึกได้ถึงความสำเร็จ

 1. ส่งเสรืมทักษะการคิดจะต่อแบบไหนดี?? สร้างรูปแบบรางที่หลากหลาย สร้างรางให้ซับซ้อนขึ้น การลองผิดลองถูกนั้นทำให้เด็กๆได้ฝึกกระบวนการคิด
 2. ส่งเสริมจินตนาการขณะเล่น ก็สามารถเติมสิ่งก่อสร้างต่างๆ เข้าไป ใส่สี่แยก อุโมง ไปตามทางของรางได้ เสมือนกับการสร้างเมืองให้ใหญ่ๆขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งการเล่นแบบนี้ต้องใช้ความคิดและจินตนาการของเด็กๆ เหมือนกับเวลาที่เด็กๆ เห็นบ้านเมืองในความคิดหรือที่สะท้อนจากสิ่งที่เคยเห็น
 3. ฝึกสมาธิของเล่นบางประเภท เล่นแป๊ปๆก็เลิก เล่นได้ระยะเวลาสั้นๆ ต่างกับพลาเรล ยิ่งเล่นยิ่งนาน การใข้ความคิดลองผิดลองถูก ช่วยพัฒนาสมาธิของเด็กๆได้ การจดจ่อกับอะไรนานๆ น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กๆต่อไปในอนาคต
 4. รู้สึกได้ถึงความสำเร็จนอกจากขนาดของรางแล้ว เด็กๆจะสัมผัสได้ถึงเวลาทำอะไรสำเร็จ โดยเฉพาะทุกอย่างเป็นไปอย่างที่คิด (เสริม: การที่รู้สึกในความสำเร็จ จะช่วยเสริมความมั่นใจ และทำให้ทำหลายสิ่งสำเร็จได้ในอนาคต)
 5. ฝึกการใช้มือการทำงานที่ละเอียดผ่านการใช้นิ้วนั้นช่วยกระตุ้นสมองของเด็กได้ การเล่นพลาเรลมีหลายครั้งที่ต้องต่อกับชิ้นส่วนเล็กๆ จึงเป็นเรื่องดีที่ได้พัฒนาความคล่องแคล่วของการใช้มือและนิ้ว
 6. ฝึกการทำความสะอาดการเล่นครั้งนึงต้องใช้รางอย่างน้อย 20-30 ชิ้น โดนประมาณ พื้นที่ใช้ประมาณครึ่งเสื่อทาทามิ หลังจากที่เล่นเสร็จแล้วก็ต้องเก็บด้วย ชิ้นส่วนของพลาเรลแบ่งประเภทค่อนข้างชัดเจน ง่ายต่อเด็กๆในการทำความสะอาด

การลองเริ่มจากการต่อรางเล็กๆ เพื่อจะได้รับรู้ประสบการณ์ที่แท้จริง และจะได้เรียนรู้ว่าเด็กๆเหมาะกับของเล่นประเภทนี้หรือไม่ หากว่าชื่นชอบละก็ คงเป็นการดีที่จะตอบสนองความชอบของเด็กๆโดยการซื้อไปเพิ่มที่ละน้อยๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ หรือเป็นรางวัลให้แก่เด็กๆ

https://mamana.jp/kodomo-plarail-chiiku/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *