Tomica 50 TH

ประมวลภาพบรรยากาศงาน “TOMICA 50th Anniversary” ฉลองครบรอบ 50 ปี

ประมวลภาพบรรยากาศงาน “TOMICA 50th Anniversary” ฉลองครบรอบ 50 ปีรถเหล็กสัญชาติญี่ปุ่น ชื่นชม Diorama และประวัติความเป็นมาของรถเหล็ก TOMICA ตลอดระยะเวลา 50 ปี มุมรถเหล็กของนักสะสม และโปรโมชั่นพิเศษมากมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *