Zoids ZW09 | RAPTOR

550 ฿ 275 ฿

Zoids – ZW09 | RAPTOR

– ต่อได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ คีม กรรไกร สี

– เปิดกล่องต่อได้เลยทันที !!!

– เมื่อประกอบเสร็จเปิดสวิตช์ หุ่นซอยด์จะขยับได้ ( Wild Blast )

11 in stock