Zoids ZW06 GABRIGATOR

1,090 ฿ 545 ฿

Zoids – ZW06 | GABRIGATOR

– ต่อได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ คีม กรรไกร สี

– เปิดกล่องต่อได้เลยทันที !!!

– เมื่อประกอบเสร็จเปิดสวิตช์ หุ่นซอยด์จะขยับได้ ( Wild Blast )

9 in stock