Zoids- ZW01 | WILD LIGER

1,250 ฿ 625 ฿

Zoids- ZW01 | WILD LIGER

– ต่อได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ คีม กรรไกร สี

– เปิดกล่องต่อได้เลยทันที !!!

– เมื่อประกอบเสร็จเปิดสวิตช์ หุ่นซอยด์จะขยับได้ ( Wild Blast )

17 in stock