White Plarail

1,200 ฿ 720 ฿

  • White Plarail เป็นพาเรลสีขาวที่สร้างเสริมจินตนาการ
  • มีสติกเกอร์แถมให้เพื่อแปะในสไตล์ของตัวเอง
  • มีรางให้สำหรับรถไฟในเบื้องต้น

 

26 in stock