Toy Story 4 Fight Together! Buzz Lightyear Laser Shooting

2,850 ฿ 1,995 ฿

Toy Story 4 Fight Together! Buzz Lightyear Laser Shooting

– เครื่องยิงเลเซอร์ Buzz Light Year

– จะมีภาพถูกฉายออกมาจากเครื่อง Projecter * ปิดไฟก่อนเล่น เล่นในห้องมืดๆ

– ยิงเป้าหมายเพื่อสะสมคะแนน * ห้ามยิงตัวเอเลี่ยนเพราะจะทำให้เสียคะแนน

– สามารถเลือกภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นได้

6 in stock