Tomica System Basic Road Set

1,390 ฿ 1,112 ฿

Tomica System Basic Road Set

ชุดต่อรางถนน จากโทมิก้า ที่จะช่วยให้คุณสามารถนำรถเหล็กมาเล่นได้สนุกมากขึ้นกับรางรถที่ต่อได้มากมายหลายแบบ ตามจินตนาการของคุณ

นำไปต่อเล่นกับเซ็ทอื่นๆของ Tomica System ก็ได้

  • ภายในเซ็ทมีอุปกรณ์อะไหล่ทั้งหมด 27 ชิ้น

42 in stock