Tomica System 5way Double Lift Road Set

2,950 ฿ 2,360 ฿

Tomica System 5way Double Lift Road Set

ชุดต่อรางถนน จากโทมิก้า ที่จะช่วยให้คุณสามารถนำรถเหล็กมาเล่นได้สนุกมากขึ้นกับรางรถที่ต่อได้มากมายหลายแบบ ตามจินตนาการของคุณ

นำไปต่อเล่นกับเซ็ทอื่นๆของ Tomica System ก็ได้

  • ภายในเซ็ทมีอุปกรณ์อะไหล่ทั้งหมด 53 ชิ้น

15 in stock