The First Year| ถุงเก็บน้ำนม Milk Storage Bags

590 ฿

ถุงเก็บน้ำนม 5 Oz Milk Storage Bags The First Year

– ในกล่องบรรจุถุงเก็บน้ำนม 25 ถุง

– ป้องกันการไหล และรักษาอุณหภูมิได้ดี

– ใช้งานสะดวก

– BPA Free

20 in stock