Takara Tomy หุ่น Zoids Wild ZW53 Core Drive Weapon Ignition Booster

312 ฿

Takara Tomy หุ่น Zoids Wild ZW53 Core Drive Weapon Ignition Booster

– แพคอาวุธเสริม
– หุ่นซอยด์ต้องซื้อแยกนะครับ !!!
– ต่อได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ คีม กรรไกร สี
– เปิดกล่องต่อได้เลยทันที !!!
– เมื่อประกอบเสร็จเปิดสวิตช์ หุ่นซอยด์จะขยับได้ ( Wild Blast )

2 in stock