Shinkalion DXS104 Shinkalion ALFA-X

3,390 ฿ 2,370 ฿

Shinkalion DXS104 Shinkalion ALFA-X

  • รถไฟ แปลงร่าง ชินคาเรี่ยน ALFA – X
  • แปลงร่างจากรถไฟ ชินคังเซ็ง มาเป็นหุ่นยนต์ ชินคาเรี่ยน
  • ในโหมดรถไฟ จะมีทั้งหมด 5 โบกี้ด้วยกัน
  • สามารถรวมร่างกับ E5 Hayabusa ได้

Out of stock