SHINKALION DXS05 N700A Nozomi

1,790 ฿ 1,050 ฿

SHINKALION DXS05 N700A Nozomi

– สามารถเปลี่ยนร่างได้

– เปลี่ยนจากรถไฟ Plarail N700 Nozomi ไปเป็นหุ่นยนต์ Shinkalion !!!!

11 in stock