S-16 E5 Hayabusa speed change

1,190 ฿ 710 ฿

Plarail E5 Hayabusa รุ่น speed change สามารถปรับความเร็วได้ สองระดับ เมื่อเหยียบรางสีแดงจะเร่งความเร็ว และเมื่อถึงรางสีเขียวจะลดความเร็ว

27 in stock