JJ Cole| ผ้ารองเปลี่ยนผ้าอ้อม Changing clutch

1,150 ฿

ผ้ารองเปลี่ยนผ้าอ้อม JJ Cole Changing clutch

Color: BlackCream

– มีช่องใส่ผ้าอ้อมและกระดาษสำหรับเด็ก

– ผ้าด้านในกันน้ำ

– ทำความสะอาดง่าย

– พกพาสะดวกสามารถสะพายบ่าหรือสะพายข้างได้