DXS Shinkalion 800TSUBAME

1,790 ฿ 1,050 ฿

DXS Shinkalion 800 TSUBAME

– สามารถเปลี่ยนร่างได้

– เปลี่ยนจากรถไฟ Plarail 800 TSUBAME ไปเป็นหุ่นยนต์ Shinkalion !!!!

10 in stock