B-41 Starter Wild Wyvern. VO

490 ฿ 98 ฿

B-41 Starter Wild Wyvern. VO

เบย์เบลดสายป้องกัน [Defense]

【Set Contents】

Beyblade [Layer: Wild Wyburn , Disc: Vertical , Driver: Orbit ] – Light Launcher

5 in stock