โปเกมอน Moncolle Many Voice Monster Ball (Asia ver.)

1,680 ฿ 1,344 ฿

  • จำลองการจำโปเกมอนโดยมอนส์เตอร์บอล
  • สามารถเปลี่ยน Mocolle get ในมอนส์เตอร์บอลได้ (สามารถเปิด/ปิดได้)
  • มีเสียงและแสงเมื่อใส่ Moncolle get ในบอลและปิด

**ซื้อสินค้า Moncolle Many Voice รับฟรี Moncolle Get 3 ตัว (สุ่ม) ทันที