ตาราง Beyblade เดือน มกราคม

ตารางแข่งขัน Beyblade

พบการแข่งขัน Beyblade brust ภาคใหม่พร้อมรับของรางวัลพิเศษที่ส่งตรงมาจาก  ญี่ปุ่น ได้ทุกสัปดาห์ที่มีการแข่งขันกันเลยนะครับ

DATE / วันที่

DEPARTMENT STORE / สถานที่

DEPARTMENT STORE / สถานที่

6-7 มกราคม (January)

The Mall บางแค (Bangkae)

Central เวสเกต (West Gate)

13-14 มกราคม (January)

The Mall บางแค (Bangkae)

20-21 มกราคม (January)

Robinson รัตนาธิเบศร์ (Rattanathibet)

Central พระราม 3 (Rama III)

27-28 มกราคม (January)

The Mall งามวงศ์วาน

(Ngam Wong Wan)

Robinson พระราม 9

(Rama IX)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *