แจ้งเปลี่ยนสถานที่งานแข่ง Beyblade Burst G2

emquartier

ขอเปลี่ยนสถานที่จัดงานแข่งขันจากเดิมเราจะจัดงานที่ห้าง ” สรรพสินค้า Emporium ” แต่เกิดเหตุขัดข้องบางประการจึงขอเปลี่ยนสถานที่เป็นที่

ห้างสรรพสินค้า EMQUARTIER

กติกาการแข่งขัน

  • ต้องมีอายุตั้งแต่ 8-13 ปี
  • มีเบย์เบลดขั้นต่ำ 3 ลูกในการลงทะเบียนแข่ง
  • ลงทะเบียนตั้งแต่ 10 โมงเป็นต้นไป

ระยะเวลาจัดงาน

งานเริ่มตั้งแต่วันที่ 11-17 กรกฏาคม ส่วนงานแข่งขันจะมี 2 วันคือ วันที่ 14 G3 / วันที่ 15 G2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *