ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี บริษัท ก.เจริญ ทอยส์ จำกัด

เลขที่บัญชี 150-3-09478-9

ประเภท กระแสรายวัน

สาขา สามยอด

ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี บริษัท ก.เจริญ ทอยส์ จำกัด

เลขที่บัญชี 044-1-09183-4

ประเภท กระแสรายวัน

สาขา วังบูรพา